S P 2 I L Q

POLISH SHORT WAVE AMATEUR STATION
Mirosław "Mark" Dąbrowski

Telegraph is a kind of a very long cat, you pull his tail in New York and his head is mewing in Los Angeles. Radio
works exactly in the same way, except that there is no cat…

Telegraf to rodzaj bardzo długiego kota. Ciągniesz go za ogon w Nowym Yorku, a jego głowa miauczy w Los Angeles.
Radio działa dokładnie w ten sam sposób. Z wyjątkiem tego że nie ma kota…

Albert Einstein